z dnia 24.04.2023r.

Regulamin sklepu internetowego z Rękodziełem artystycznym

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sklep działający pod adresem www.espedesign.art zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet zwany dalej „Sprzedawcą”.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie  zwaną dalej „Klientem” może być osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient składający zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Klienci może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

OFERTA:

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie, w związku z tym  poszczególne egzemplarze produktu mogą nieznacznie różnić się od siebie.
 2. Szczegółowe informacje o produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 3. Ceny produktów oferowanych w Sklepie podane są w polskich złotych.
 4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta (przed złożeniem zamówienia).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie.
 6. Ilość oraz rodzaj produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.
 7. Sprzedawca może wprowadzić w Sklepie różnego rodzaju promocje dotyczące cen oferowanych produktów oraz kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu  zdjęcia oraz opisy produktów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 9. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień ekranu w urządzeniu danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE:

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

ZAMÓWIENIA:

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu;
  b) wybrać produkty będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  c) kontynuować zakupu lub przejść do koszyka
  d) po wyborze formy dostawy, kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”
  e) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji
  f) jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić dane w formularzu zamówienia
  g) dokonać płatności za zamówienie.
 3. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu, Klient informowany jest o łącznej kwocie zamówienia, na którą składają się:
 4. łączna cena wybranych przez niego produktów,
 5. łączny koszt dostawy wybranych przez niego produktów,
 6. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sklep wysyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy plus czas dostawy.
 10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn losowych, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji lub odstąpić od Umowy sprzedaży.
 11. Zamówienia na towary realizowane są według kolejności ich złożenia.

PŁATNOŚĆ:

 1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w procesie składania zamówienia za pośrednictwem Przelewy24 lub poprzez Tradycyjny przelew bankowy.
 2. W przypadku niepowodzenia płatności należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu na konto bankowe Sprzedawcy:

ESPE DESIGN Sylwia Połubok

30 1140 2004 0000 3402 8339 6670

Tytułem: nr zamówienia lub nazwa użytkownika

 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

DOSTAWA:

 1. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są na terenie Polski.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem: Paczkomaty Inpost. Inny dostawca lub poprzez odbiór osobisty wyłącznie za wcześniejszym uzgodnieniem.
 3. Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą kurierską, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta.
 4. Koszty dostawy wynoszą: 16,99 zł w przypadku przesyłki wysłanej za pośrednictwem Paczkomaty Inpost.
 5. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
 6. Nie ma możliwości płatności za pobraniem.
 7. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza Rachunek do zamówienia.
 8. Towar wysłany, a nie odebrany, który powróci na adres Sprzedawcy zostanie wysłany ponownie po opłaceniu przez Klienta kosztu powrotu towaru, oraz kosztu jego ponownej wysyłki. W przypadku rezygnacji z zamówienia po nie odebraniu zamówionego towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, pomniejszone o koszty wysyłki w obie strony (koszt wysyłki do kupującego oraz koszt powrotu paczki).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Klient może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Klient w tym celu składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 3. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (wraz ze zwracanym towarem) na adres zwrotów.
 4. Klient niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar) wysyła Sprzedawcy towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwracany przez Klienta towar powinien być w formie niezmienionej oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na numer konta z którego Klient dokonał zapłaty, niezwłocznie (max 7 dni roboczych) od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta,
 7. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
 8. W przypadku odstąpienia do umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Adres do zwrotu:

ESPE DESIGN Sylwia Połubok
ul. Kwiatkowskiego 102 E/5
81-156 Gdynia

REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo.
 2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie towary.
 7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

 1. Wszystkie wyroby oferowane w Sklepie wykonywane są ręcznie, w związku z tym  poszczególne egzemplarze produktu mogą nieznacznie różnić się od siebie.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom posiadającym konto w Sklepie na adres email wskazany w procesie rejestracji, na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY